Waarom & Voor wie?

Waarom therapie?

In ieders leven komen vaak dezelfde vragen naar boven zoals bijvoorbeeld;

– Wie ben ik?
– Wat wil ik?
– Waarom handel ik op deze wijze?
– Waar komen mijn angstgevoelens, woede, onmacht en onzekerheden vandaan?

Er is een verschil tussen:
Wie men wil zijn en hoe men zich gedraagt.

Onze gevoelens en ervaringen hebben vaak te maken met ervaringen uit het verleden. Vaak heeft men zich vroeger gedwongen gevoeld zich op een bepaalde manier op te stellen waardoor men geleidelijk aan vervreemd is van zichzelf.
Men heeft verleerd om te gaan met gevoelens van boosheid, verdriet en kwetsbaarheid waardoor de eigen kracht en liefde niet meer ervaren kan worden.

Psychosynthese kijkt niet alleen naar het verleden maar verbindt verleden, heden en toekomst met elkaar.

Sessie helpen onder andere bij;

Bij de volgende problematiek kan Michielde Krans hulp bieden

Voor wie?

Wanneer u zich hierin herkent dan kan o.a. psychosynthese therapie gecombineerd met lichaamsgerichte therapie u helpen om te laten zien dat moeilijkheden in het leven ook nieuwe mogelijkheden kunnen zijn voor uw persoonlijke groei.
De problemen worden door mij liefdevol, accepterend en multifunctioneel benaderd gericht op het individuele vermogen van de cliënt. De cliënt zal ontdekken dat via tranformaties de negatieve energieën afgestoten worden daarna kan men in contact komen met de positieve licht energie.

 

Terug